Ta strona wykorzystuje technologie plików cookies, m.in. w celach statystycznych. Korzystając z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na ich umieszczanie w Twoim urządzeniu. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

I understand

Strategia podatkowa

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją stawianych Spółce przez jej udziałowców celów biznesowych uwzględnia strategię podatkową. W ramach przyjętej strategii podatkowej, Spółka stawia sobie za cel prawidłowe oraz terminowe regulowanie ciążących na niej, jako podatniku oraz płatniku, należności publicznoprawnych oraz wywiązywanie się z pozostałych obowiązków formalnoprawnych na terytorium Polski oraz w innych jurysdykcjach podatkowych.

Celem sporządzenia przez GARMOND PRESS S.A. (dalej „Spółka”) informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT), zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. („rok podatkowy”).

Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

Pełny tekst dokumentu:  Strategia podatkowa - aktualna

Strategie archiwalne:   Strategia podatkowa 2021 r.

                                 Strategia podatkowa 2020 r.

Zaufali nam: